Rury Bass Reflex do Kolumn Głośnikowych

producent Studio Dźwięku

Rury Bass ReflexWyjaśnienie oznaczeń członu cyfrowego:
pierwszy człon -
drugi człon -
NP: -

Rura Bass Reflex Fi 35x68mm

Rura Bass Reflex Fi 35x68mm

Rura Bass Reflex Fi 50x145mm

Rura Bass Reflex Fi 50x145mm

Rura Bass Reflex Fi 68x160mm

Rura Bass Reflex Fi 68x160mm

Rura Bass Reflex Fi 100x145mm

Rura Bass Reflex Fi 100x145mm